เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รท.ธนาวัฒน์  ก้อนคำ หัวหน้าส่วนธุรการ และการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และวันที่ ๒๘ -  ๒๙ มิถุุนายน ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านดุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มผักอินทรีย์ และไร่สวนเงินเวียนนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดมธานี

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23