เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รท.ธนาวัฒน์  ก้อนคำ หัวหน้าส่วนธุรการ และการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และวันที่ ๒๘ -  ๒๙ มิถุุนายน ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านดุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มผักอินทรีย์ และไร่สวนเงินเวียนนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดมธานี

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01