เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31