เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23