เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดมะขามเฒ่า วัดศีรษะละเลิง และ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23