เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดมะขามเฒ่า วัดศีรษะละเลิง และ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31