เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓


วันพุธที่ ๒๔ กรกรฏาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓ ร่วมกัยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดในพื้นที่ ณ วัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31