เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓


วันพุธที่ ๒๔ กรกรฏาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓ ร่วมกัยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดในพื้นที่ ณ วัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23