เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและผู้มีปัญหาทางสายตา


วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ. ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23