เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและผู้มีปัญหาทางสายตา


วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ. ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31