เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีพระครูปลัดจีรวัฒน์ อจฉริยภาณี พระเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง  และเข้าดูงานวิสาหกิจชุมชนคนทัพรั้ง (ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ ชีวิตยั่งยืน) ณ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31