เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการด้านสาธารณสุข ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชน บริการตรวจสุขภาพ รับลงทะเบียนและรายงานตัวสำหรับผู้สูงอายุ และให้บริการด้านอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศีรษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ และ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31