เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา )


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับวัดในเขตเทศบาล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เพื่อร่วมจรรโลงประเพณีอันดีงาม และมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่อินทราราม หมู่ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดในเขตตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13