เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ฑ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01