เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ฑ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23