เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายบุญช่วย  สมอหมอบ นักวิชาการคลังชำนวญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สำนักงานคลัง จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23