เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๘  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  ถึง  วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  สนามกีฬาชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23