เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๘  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  ถึง  วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  สนามกีฬาชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31