เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล


วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23