เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมฃี้แจงการให้ความฃ่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิรกิจ วาปีธรรม ประชุมฃี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง ๔ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31