เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของฃ่วยเหลือผู้ประสบภัย


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนคราชสีมา นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ มอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับครอบครัวนายประจวบ  สองใหม่ นางลำจวน  จีรังโคกกรวด นายธนาวุฒิ  นิจภิรมย์ และนางกรรณิกา  ไกรกลาง บริเวณ บ้านภูเขาลาด ม.๕ ต.บ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31