เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว,บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา บริเวณ วัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31