เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2563


วันพุธทีี่ 18 มีนาคม 2563 นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 และมีการจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31