เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ สถานีตำรวจโพธิ์กลาง ตั้ง " ตู้ปันสุข "


          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับสถานีตำรวจโพธิ์กลาง ตั้ง " ตู้ปันสุข " เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยประชาชนสามารถนำสิ่งของอุปโภค - - บริโภคมาร่วมสมทบเติมใน " ตู้ปันสุข " ได้ บริเวณ ตู้ยามบ้านใหม่ ม.5 ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01