เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01