เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รับมอบสิ่งของ


     วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสุรางค์ ธีระวาส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 หลัง และชุดใส่ปฏิบัติงานจำนวน 4 ชุด จากนางศรัณยดาพร  ชัยสายัณห์ และนายศุภศิษฏ์  ชัยสายัณห์ เพื่อใช้ในการทำงานของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24