เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


          วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน่้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03