เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ slot938
2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26