เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


          วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23