เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ตรวจสอบพื้นที่ ไร่ นา สวน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม


        วันจัทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนรากร  หว้าบุญกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอเมือง  นายสุรเดช  สังข์สุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นักวิชการเกษตรชำนาญการตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ไร่ นา สวน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23