เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดี


     วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชนะ ธรณีทอง  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธ์ุดี โดยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทสบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายสุรศักดิ์  สิทธิชัย หัวหน้าส่งเสริมการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล  สวัสดิชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตข้าวพันธุ์ดี คลองมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23