เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทุกภัย


นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ปลัดเทสบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดเหตุจากอุทกภัย รายนางชื้น  กิ่งโคกกรวด  บ้านเลขที่  26  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2563

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23