เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด ๑๙


        วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.21 และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ บริเวณโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด และบ้านภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ บ้านตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13