เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


         วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี แม่บ้าน คนพิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (การทำซูชิและการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย) โดยนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากร กศน.นครราชสีมา ให้ความรู้ การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยช่วงเช้า และช่วงบ่ายอบรมการทำซูชิ โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจในตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31