เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุก


          วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมระงับโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการตรวจคัดกรอง พ่อค้า / แม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง และตลาดมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 วัน 

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  สถานที่ ตลาดลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง(สร้างใหม่)

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ ตลาดมะขามเฒ่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ

        โดยมีนายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเปิดโครงการ ณ ลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23