เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


          วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเจษฎา  แถกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานเทศบาลปรุใหญ่ และสิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เทศบาลไชยมงคล  เป็นวิทยากรร่วม อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และปฏิบัติภาคสนามบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23