เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับผุ็ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศบาลตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผว.รฟท.)  พร้อมมอบหนังสือ และเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงและรางคู่ ที่มีผลกระทบกับพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23