เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ทำความสะอาด และเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ก่อนเปิดเรียน


          วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเพียงพิศ  แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23