เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ทำความสะอาด และเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ก่อนเปิดเรียน


          วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเพียงพิศ  แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01