เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


          วันที่พุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เยื้องหมู่บ้านแอทไลฟ์ บริเวณถนนมุขมนตรี หมู่ที่ ๒

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01