เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย


         วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาล นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วงโคกกรวด- นครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และตำบลโคกกรวด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านภูเขาลาดตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01