เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ


        วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายอนุชา  เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทีมงานวิศวกรและสถาปนิกสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมประชาคมโครงกาพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ (ยังคงรักษาธรรมชาติของลำคลองปรุไว้) บริเวณสะพานวัดหงษ์ถึงสะพานหมู่บ้านจัดสรรโฮมแลนด์ 3 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำปรุ เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นตามโครงการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณลำปรุ  ณ ศาลาวัดศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23