เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดตายจากโรคไม่ติดต่อ แก่ประชาชนด้วยยา 8 ขนานสังหาร NCDs


          วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดตายจากโรคไม่ติดต่อ แก่ประชาชนด้วยยา 8 ขนาน NCDs โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง เจ้าหน้าที่อสม.ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลขามสะแกแสง อำเภอโนนไทย และ พระอาจารย์ทองถม จากวัดใหม่บ้านดอน อบรมให้ความรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดยา 8 ขนานสังหาร NCDs มาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23