เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เข้าพบว่าผู้การรถไฟแห่งประเทศไทย


          วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครราชสีมา นายประพจน์ ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ.) เขต 4 นายอุเทน  กูปโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และผู้นำชุมชนตำบลบ้านใหม่ เข้าพบนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างจากคันดินเป็นยกระดับแบบตอม่อ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง งานสัญญาที่ ๓-๕ ช่วงเขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23