เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


มอบข้าวขาวมะลิ 105 ให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่


        วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนักวิชาการเกษตรตำบลบ้านใหม่ นำผลผลิตข้าวที่ได้แปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวขาวมะลิ 105 จากแปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี (ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) มอบให้กับโรงเรียนศูนย์คนตาบอด โรงเรียนบ้านภูเขาลาด โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) และโรงเรียนบ้านยางน้อยตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23