เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่น


     วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ กล่าวเปิดประชุม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก พันโทวุฒิภัทร  ชัยธีราวุธ คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยกรรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้แจงให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเน่าเสีย การเตรียมแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากส่วนกลาง การมีส่วนร่วมจากประชาชนเพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23