เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ


     วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เพื่อขอการรับรองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จำนวน ๓ โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23