เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


พัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าตามไหล่ทาง บริเวณทางเข้าวัดบ้านใหม่


          วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าตามไหล่ทาง บริเวณทางเข้าวัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23