เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย


          วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี เดินทางมาส่ง นางธัญพร ศรีมะเริง  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23