เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย


          วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมนายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล นายภุชพงศ์ บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถแขวงแก่งคอย การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นเพื่อจะขออนุญาตใช้ที่ดินการรถไฟ แปลงโรงสูบน้ำบ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ เพื่อปรับปรุงเป็นสวนน้ำสาธารณะ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภค-อุปโภค ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23