เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ตรวจสอบพื้นผิวจราจรทรุดตัวในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่


               วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรี นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายเริงรบ  บทสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพื้นผิวจราจรบริเวณมารวย ซอย ๒ หมู่ ๙ ทรุดตัวเป็นหลุมลึกประมาณ ๓x๓ เมตร ลึก ๑ เมตร จากการตรวจสอบพบท่อประปา ขนาด ๓ นิ้วแตก ซึ่งงานประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ได้มอบหมายให้งานโยธา กองช่างเร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จกลับคืนสูงสภาพเดิมเพื่อประชาชนจะได้สัญจรไปมาอย่างปกติโดยเร็ว

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23