เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่


           วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๓๐ น.   นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสุรัตน์  กรใหม่  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่     นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมนางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่    หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23