เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ดูพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าจุดบริการน้ำแร่ บริเวณบ้านมะขามเฒ่า หมู่ ๑๒


          วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมนายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง นางเพียงพิศ  แพงอนันต์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าจุดบริการน้ำแร่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านมะขามเฒ่า หมู่ 12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13