เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


          วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล นายอุเทน  กูปโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล นายอนันท์  กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล และนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับนายประภัตร  โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการสานฝันสร้างอาชีพ  และยกระดับรายได้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23