เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนท่อเมนประปา และการวางท่อระบายน้ำ


           วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล และนายเริงรบ  บทสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณปากทางวัดบ้านใหม่ ถึงร้านคาร์แคร์หมู่ที่ 5 และการดำเนินการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23