เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำประปาขุนแดง


        วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องน้ำประปาในพื้นที่ขุ่นแดง พร้อมมอบหมายงานประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เร่งดำเนินการแก้ไข ให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างเร่งด่วน ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23