เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ประจำปี 2566-2570


          วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  2565  เวลา 17.30 น.  นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ได้มอบหมายให้นายอนันต์ บุญทัน  นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ลงพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2 ในประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน  เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และนำไปตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01