เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


           วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2665 เวลา 13.30 น.นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23